NEN 3140-keuringen

NEN 3140-keuringen
Installatiewerk | Middenbeemster |

NEN 3140 Gereedschapskeuring voor bedrijven

Alle elektrische apparatuur en gereedschappen bij zakelijk gebruik moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Het gaat dan om het jaarlijks laten keuren van elektrisch handgereedschap en apparatuur met betrekking tot veiligheid. De keuring dient te worden gedaan door een deskundig persoon. Electro 2000 beschikt over de expertise en ervaring, en neemt u deze zorg graag uit handen. Zo weet u zeker dat uw apparatuur en elektrische gereedschappen voldoen aan alle eisen gesteld in norm NEN 3140.

NEN 3140 ELEKTRISCHE INSTALLATIEKEURING VOOR BEDRIJVEN

De elektrische installatie van een bestaande bedrijfsruimte dient periodiek gekeurd te worden door een deskundige. Electro 2000 heeft de expertise en ervaring om de keuring voor u te verzorgen. Hierbij hoort het visueel keuren en meten van de installatie.

Wij verzorgen voor u:

-een inspectierapport
-een tekortkomingenoverzicht met foto’s en beschrijving van aspecten die volgens de norm
verbetert/aangepast dienen te worden.
-een meetresultatenoverzicht

De eventuele herstelwerkzaamheden kunnen ook door ons bedrijf worden verricht.
Daarna volgt een her-inspectie en wordt opnieuw een inspectierapport opgemaakt van de veilige installatie.

WAAROM ZO BELANGRIJK?
NEN 3140-keuringen worden door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet, kan de arbeidsinspectie en de verzekering tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw installatie en apparatuur regelmatig laat controleren! Het gaat tenslotte over uw kostbaar goed en de veiligheid van de mensen die er mee werken.

HOE ZIT HET MET DE AANSPRAKELIJKHEID NA KEURING?
Na de keuring en het in bezit hebben van een keuringsrapport van een veilige installatie kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen.

AAN WELKE EISEN MOETEN EEN NEN 3140 KEURMEESTER VOLDOEN?
Een NEN 3140 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.

HOE VAAK MOET EEN NEN 3140-KEURING van de installatie PLAATSVINDEN?
Afhankelijk van het resultaat van de keuring en het risicoprofiel wordt de nieuwe keuringsdatum bepaald.

Wilt u meer informatie over NEN 3140-keuringen Middenbeemster of wilt uw een keuring laten uitvoeren? Neem dan contact op met de specialisten van Electro 2000.

0299-681680


    0299-681680
    info@electro2000.nl