Noodverlichting

Noodverlichting

NOODVERLICHTING, NOODVERLICHTINGSPLAN EN NOODVERLICHTINGSCONTROLE

Het is belangrijk dat uw klanten, medewerkers en bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten bij een noodsituatie. Elk gebouw en bedrijfssituatie is anders. Zorg daarom voor goed gecontroleerde en geplaatste noodverlichting. Want noodverlichting draagt bij aan de veiligheid voor de aanwezigen.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN en scholing

Het aanleggen en controleren van noodverlichting bestaat uit meer dan het bevestigen van een bordje boven een vluchtdeur. Wettelijke voorschriften, bouweisen en technische mogelijkheden maken het aanleggen, onderhouden en controleren van noodverlichting tot een vak apart. Een vak dat onze speciaal opgeleide elektriciens en onze servicemonteur van Electro 2000 als geen ander verstaan.

Waarom een NOODVERLICHTINGSPLAN?

Met een noodverlichtingsplan brengt u de risico’s van uw gebouw in kaart. Vervolgens brengt u de verschillende uitgangen in beeld. Het noodverlichtingsplan geeft dus aan waar actie moet worden ondernomen. Door de risico’s te verkleinen met antipaniek verlichting en vluchtwegverlichting leidt u alle aanwezigen naar de uitgangen en daarmee naar veiligheid.

CONTROLEREN VAN UW NOODVERLICHTING

Het belangrijkste bij noodverlichting is de controle:
– U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten
controleren. (Bij nalaten riskeert u een boete of kan de vergunning ingetrokken worden)
– Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Electro 2000 is thuis in noodverlichting . Start daarom vandaag nog met een plan voor noodverlichting of de verplichte controle hiervan. Maak een afspraak voor advies of uitvoering.

 

0299-681680


    0299-681680
    info@electro2000.nl