Kwaliteit

Kwaliteit

Voor ons is kwaliteit geen belofte, maar een aantoonbaar feit. Kwaliteit is steeds vaker meetbaar op verschillende niveaus. Vaktechnische kennis, adviesvaardigheden, veiligheidskennis en projectbeheersing is bij ons vastgelegd in behaalde certificaten en keurmerken.

Techniek Nederland
Het spreekt vanzelf dat Electro 2000 Installatietechniek b.v. lid is van Techniek Nederland, de vakorganisatie van ondernemingen in de installatiebranche. Daarmee conformeert Electro 2000 zich aan de hoge kwaliteitseisen die Techniek Nederland aan haar leden stelt.

Uw Duurzame Installateur
Electro 2000 Installatietechniek is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur. Een samenwerkingsverband van installatiebedrijven in Nederland met een duurzame missie. Electro 2000 gaat altijd uit van de meest duurzame oplossing voor milieu en portemonnee. En uiteraard zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste (duurzame) ontwikkelingen.

InstallQ
Electro 2000 Installatietechniek is een InstallQ erkende installateur.InstallQ – ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL – is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. In de markt heeft zij een breed draagvlak, waaronder bij installateurs, opdrachtgevers en overheid.

BRL6000
Sinds 1 april 2005 zijn wij gecertificeerd volgens de Beoordelingsrichtlijn BRL 6000.Wij zijn gecertificeerd door de Dekra. Dit certificaat vervangt ons kwaliteitscertificaat “Waarborgcertificaat” welke wij al sinds 1997 in ons bezit hadden.Jaarlijks vindt een herkeuring plaats door de Dekra om de kwaliteit te waarborgen. Deze certificering geeft aan dat de geleverde installaties voldoen aan de relevante eisen van wet- en regelgeving (NEN1010 en het Bouwbesluit ). Voor u een gerechtvaardigd vertrouwen dat het door ons bedrijf geleverd werk staat voor kwaliteit.

VCA*
Naast dat onze werknemers allen het persoonlijke VCA diploma bezitten, is ons bedrijf ook VCA* gecertificeerd. Wij bezitten dit certificaat sinds 1997. Jaarlijks wordt dit certificaat verlengd na toetsing door de Dekra. Onze directie streeft naar veilig en gezond werken, met als belangrijkste doelstelling het voorkomen van ongevallen en gevaarlijke situaties. Met dit certificaat kunt u erop aan dat wij uw projecten op een zo veilig mogelijke manier uitvoeren.

Erkend leerbedrijf
Electro 2000 Installatietechniek bv investeert blijvend in het kennisniveau van haar werknemers. Wij zijn een Erkend Leerbedrijf wet Educatie en Beroepsonderwijs. Onze werknemers hebben allen een elektrotechnische opleiding op het niveau van 2 tot 4 (van monteur tot technicus). Daarnaast zijn velen nog specialistisch geschoold. Zo hebben wij diverse specifieke deskundigheid in huis m.b.t. noodverlichting, inspecties NEN1010 en NEN3140, brand- en ontruimingsinstallaties, zonnepanelen, Led verlichting, data enz.

 

 

 

 

0299-681680
info@electro2000.nl